Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία

Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία

Η ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν τα συναισθηματικά τους προβλήματα, τα οποία μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα ή την έντασή τους.

Υπάρχουν πολλά συναισθηματικά ζητήματα που βρίσκουν μια γωνιά στην καρδιά μας και αρνούνται να καταλαγιάσουν. Με την πάροδο του χρόνου, τα θέματα αυτά μπορεί να μετατραπούν σε ένα είδος «συναισθηματικού όγκου» που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά μας, όπως η έλλειψη συγκέντρωσης, ενθουσιασμού, αυτοσεβασμού, θέλησης για αλλαγή, ενθάρρυνσης κ.ο.κ.

Αυτά τα ζητήματα μπορούν να εισχωρήσουν στη ζωή μας με διάφορους τρόπους και να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις, την επαγγελματική ζωή και την υγεία μας.

Ο κύριος στόχος αυτής της μορφής θεραπείας είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ρίχνοντας φως στην μέχρι τώρα πορεία της ζωής τους και φέρνοντας περισσότερη διαύγεια. Ο ψυχολόγος βοηθά τον θεραπευόμενο να κατανοήσει καλύτερα τα κίνητρα ή τον μηχανισμό των επιλογών του παρελθόντος.

Είτε πρόκειται για το πρόβλημα της καταπιεσμένης παιδικής ηλικίας, είτε για μια συναισθηματική κατάρρευση λόγω διαζυγίου, αποτυχίας ή απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου, μπορείτε να βοηθηθείτε να ενδυναμώσετε την ψυχική σας υγεία μέσω συστηματικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.