Αγχώδεις διαταραχές

Αγχώδεις διαταραχές

Οι αγχώδεις διαταραχές σχετίζονται είτε με κοινωνική φοβία, είτε με ειδική φοβία, είτε με διαταραχή μετατραυματικού στρες, είτε με γενική αγχώδη διαταραχή, είτε με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, είτε με κάτι παρόμοιο και εμπίπτουν στην κατηγορία της αγχώδους διαταραχής η οποία απαιτεί κλινική και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών οι θεραπευόμενοι μπορούν να μάθουν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν αυτά τα συγκρουσιακά ζητήματα, χωρίς φόβο ή φοβία.

Έχει αποδειχθεί ιατρικά ότι όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό που φοβούνται επανειλημμένα χωρίς να έχουν το αρνητικό αποτέλεσμα που πραγματικά φοβούνται, το αίσθημα της φοβίας σταδιακά υποχωρεί. Αυτό δεν βοηθά μόνο στην αλλαγή του νοητικού πλαισίου ενός ατόμου με φυσικό τρόπο, αλλά βοηθά επίσης στην ανάκτηση της χαμένης αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης προς τον εαυτό του.